Vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Obec > Obecní dům - plánovaný záměr

Budova čp. 99 - záměr budoucího Obecního domu

Obec Bílé Poličany využívá již po několik desetiletí pro umístění kanceláře, zasedací místnosti, knihovny, skromné (v současné nevyužívané) tělocvičny a zázemí pro pracovníky veřejně prospěšných prací budovu čp. 10. Prostory byly vybudovány ve staré budově bývalého lihovaru a proto se musely představy podřídit dispozici budovy. Řešení to bylo po dlouhá léta dostačující, nikoliv však ideální.

Naše obec nemá po celou dobu historie vlastní kulturní sál, ve kterém by bylo možno pořádat společenské akce, zábavy, plesy. V období před rokem 1948 se využívaly soukromé sály v hostincích. V roce 1976 bylo otevřeno pohostinství Pod Vinicí, jejíž součástí byla následně i tzv. vinárna, která má ale omezenou kapacitu a nemůže zcela naplnit představy o společenském sále. Od 50-tých let 20. století jsme využívali kulturní sál (kinosál) na poličanském zámku. Bylo to řešení po dlouhá léta dostupné a i oblíbené. Ovšem s měnící se situací v areálu poličanského zámku, který v roce 1998 změnil majitele a v současné době je po částech rozprodáván, nelze do budoucnosti s těmito prostory spolehlivě počítat. A také se změnila doba, nikoliv však vybavení a zázemí v dlouho využívaném kinosále.

Ke skladování stavebního materiálu i ke skladování materiálu Sboru dobrovolných hasičů je využívána budova bývalého špýcharu. Opět funkční, nikoliv však příliš efektivní a pohodlné. Jsou jistě snazší možnosti skladování materiálu, než jej tahat po provaze do prvního patra. Zcela chybí solidní zázemí pro pracovníky obce a prostory pro uložení zahradní techniky a nářadí.

Ani Sbor dobrovolných hasičů nemá ideální podmínky pro garážování hasičské techniky. A navíc je v plánu pořízení nového dopravního automobilu, pro který neexistuje vhodná garáž.

Na sklonku roku 2015 se objevila možnost nákupu nemovitosti, která je umístěna mezi dvěma obecními pozemky. Na jedné straně jsou pozemky okolo obecního špýcharu a na druhé straně pozemky okolo obecního úřadu. Případným nákupem nemovitosti, která se objevila  na prodej v nabídce realitní kanceláře, by se spojily dva obecní pozemky a obec Bílé Poličany by měla v majetku pozemky od špýcharu po Obecní úřad. V neposlední řadě by mohla konečně zlikvidovat i část stavby v demolici, která po léta hyzdila střed obce.

Z výše  zmíněných důvodů se zastupitelstvo obce Bílé Poličany rozhodlo pokusit se koupit nemovitost 108/1 a 705/3 o celkové výměře 4 419 m2. Nabídková cena realitní kanceláře byla 1 190 000,- Kč.  Vhodnou argumentací se nám podařilo pozemky včetně staveb koupit za 800 000,- Kč. Nakupované pozemky a nový obvod obecních pozemků si můžete prohlédnout ZDE.

Demolice zchátralé části budovy a terénní úpravy byly provedeny záhy po převedení budovy do vlastnictví obce. Na části budovy, která je předmětem záměru byla zhotovena nová střecha, aby bylo zabráněno dalšímu chátrání objektu.

Ve stávající, nově zastřešené budově, by mělo vzniknout nové, moderní zázemí pro fungování obce. V přízemí je plánováno umístění kanceláře OÚ, zasedací a obřadní místnosti, archivu, knihovny, nového zázemí pro pracovníky obce, skladu obecního materiálu a hasičské zbrojnice včetně nové sušící věže. V 1. nadzemním podlaží je počítáno se společenským sálem a novou tělocvičnou. Současný stav nemovitosti je k nahlédnutí ZDE, vizualizaci záměru si můžete prohlédnout ZDE.

V dalších odkazech si můžete prohlédnout další pohledy na záměr Obecního domu. Půdorys PŘÍZEMÍ, půdorys 1. NADZEMNÍHO PODLAŽÍ, VIZUALIZACE

 Na projekt Obecního domu se snažíme v současné době získat dotaci v rámci Zelená úsporám III. Bojujeme však s ukázkovou byrokracií a o dalším průběhu Vás budeme informovat.