Drobečková navigace

Úvod > Obec > Aktuality, události, informace pro občany > Sčítání lidu, domů a bytů 2021

Sčítání lidu, domů a bytů 2021logo_2021.pngZde vám přinášíme základní informace o blížícím se sčítání lidu, domů a bytů. Sčítání začíná už v sobotu 27. března 2021.

Sčítání je ze zákona povinné.

Sečíst se lze zcela bezkontaktně prostřednictvím internetu, nebo pomocí listinného formuláře. Bezpečně, jednoduše a bez kontaktu se sčítacím komisařem se můžete sečíst online od 27. března do 9. dubna, a to na webu www.scitani.cz nebo pomocí mobilní aplikace. Jde to odkudkoliv. Sečíst můžete nejen sebe, ale také celou rodinu. 

Elektronický sčítací formulář bude zpřístupněn na onlinescitani.cz od 27. března. K sečtení můžete využít i mobilní aplikaci „Sčítání21“. Mobilní aplikace bude ke stažení na Google Play či App Store. Elektronický sčítací formulář v ní bude možné vyplnit od 27. března. 

Pokud se nesečtete online, musíte od 17. dubna do 11. května vyplnit listinný sčítací formulář. Získáte ho spolu s odpovědní obálkou od sčítacího komisaře nebo na kontaktních místech sčítání. Vyplněný formulář v obálce odevzdáte na poště nebo vhodíte do poštovní schránky.  

Koho se sčítání týká

Sečíst se musí každý občan a cizinec, který má v České republice trvalý nebo přechodný pobyt nad 90 dnů. Formulář musíte vyplnit i v případě, že vám byl udělen azyl nebo jste na našem území pobývali o půlnoci z 26. na 27. března. Za nezletilé děti a osoby, které nejsou způsobilé k právním úkonům, jej může vyplnit jiný dospělý člen domácnosti. Sčítání se netýká cizinců, kteří jsou zde na dobu kratší než 90 dnů.

Mobilní aplikace s názvem „Sčítání21“ bude ke stažení na Google Play či App Store. Stáhnout aplikaci a vyplnit v ní elektronický sčítací formulář bude možné od 27. března.

Sčítacími komisaři budou speciálně proškolení zaměstnanci České pošty a Českého statistického úřadu. Komisaři České pošty budou zajišťovat roznos formulářů domácnostem,

Sčítací komisaři začnou od 17. dubna roznášet listinné sčítací formuláře spolu s odpovědní obálkou těm, kteří se nesečetli online. Komisař se dostaví v předem oznámeném termínu, zazvoní a vyčká na váš příchod venku před vaším domem. Řídí se přitom aktuálně platnými hygienickými opatřeními.

Termín a interval návštěvy komisaře můžete zjistit také telefonicky nebo osobně na kontaktních místech sčítání na vybraných pobočkách České pošty. Adresy kontaktních míst zjistíte na scitani.cz/kontaktnimisto.