Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Vyhlášky, zákony, smlouvy

Vyhlášky, zákony, smlouvy

Sbírka právních předpisů

Důležité zákony a vyhlášky

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje:

Zákon Popis
ústavní zák. č. 1/1993 Sb. Ústava České republiky
usnesení č. 2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod
zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím
zákon č. 500/2004 Sb. Správní řád
zákon č. 128/2000 Sb. O obcích
zákon č. 72/2012 Sb. O obcích - změny z r. 2012
zákon č. 133/2000 Sb. O evidenci obyvatel a rodných číslech
zákon č. 565/1990 Sb. O místních poplatcích
zákon č. 183/2006 Sb. Stavební zákon
zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník
zákon č. 90/2012 Sb. O obchodních společnostech a družstvech
zákon č. 134/2016 Sb. O veřejných zakázkách
zákon č. 250/2000 Sb. O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
... kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákon
O zpracování osobních údajů
...kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zpracování osobních údajů
zákon č. 99/2019 Sb. O přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací
zákon č. 541/2020 Sb. O odpadech
zákon č. 543/2020 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpadech

Obecně závazné vyhlášky

Obecně závazná vyhláška obce, kterou se vydává požární řád obce

Domovní řád obce Bílé Poličany

Obecně závazná vyhláška obce Bílé Poličany o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

Obecně závazná vyhláška obce Bílé Poličany o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství

Obecně závazná vyhláška obce Bílé Poličany o místním poplatku ze psů

Obecně závazná vyhláška obce Bílé Poličany o místním poplatku ze vstupného

Obecně závazná vyhláška obce Bílé Poličany o místním poplatku z pobytu

 

7/2021 - O místním poplatku za obecní systém odpadového hospodaření - zrušené

2/2021 - O místním poplatku ze psů - zrušené

3/2021 - O místním poplatku za odpady - zrušené

4/2021 - O místním poplatku ze vstupného - zrušené

5/2021 - O místním poplatku z pobytu - zrušené

6/2021 - O místním poplatku za užívání veřejného prostranství - zrušené

1/2020 - Směrnice o zadávání zakázek malého rozsahu

2/2015 - Vyhláška o znaku a vlajce obce Bílé Poličany a jejich užívání 

4/2015 - Vyhláška, kterou se vydává požární řád obce

5 /2015 - Vyhláška, kterou se stanoví část společného školského obvodu základní školy

Smlouvy

Veřejnoprávní smlouva Jednota 2024

Smlouva o dílo - oprava bytu čp. 10

Smlouva o dílo - parkoviště

Smlouva - výstavba ČOV a jednotné kanalizace

Smlouva - projektová dokumentace - chodník